Jasmina Karanac, narodna poslanica Socijaldemokratske partije Srbije, učestvovala je na manifestaciji povodom Međunarodnog dana slepih i slabovidih osoba, koju je organizovao Savez slepih Srbije. Ona je tom prilikom istakla značaj socijalne inkluzije i jednakih prava za osobe sa invaliditetom.

Beograd – U Domu omladine Beograda danas je održana manifestacija povodom Međunarodnog dana slepih i slabovidih osoba, koja je okupila predstavnike državnih institucija, civilnog sektora, medija i građana. Cilj manifestacije je bio da se skrene pažnja na probleme i potrebe slepih i slabovidih osoba u Srbiji, kao i da se promoviše njihova aktivna participacija u društvu.

Među gostima manifestacije bila je i Jasmina Karanac, narodna poslanica Socijaldemokratske partije Srbije, koja je u svom obraćanju naglasila da je Socijaldemokratska partija Srbije, kao partija koja se zalaže za ljudski i solidaran pristup u politici, uvek na strani slepih i slabovidih osoba.

“Socijaldemokratska partija Srbije prepoznaje važnost socijalne inkluzije i jednakih prava za sve građane, bez obzira na invaliditet. Zato smo uvek insistirali na poboljšanju položaja slepih i slabovidih osoba, kroz različite zakonske inicijative, projekte i programe. Smatramo da je imperativ svakog društva da svakoj osobi omogući visok kvalitet života, pruži šansu da pokaže svoje mogućnosti, izgradi budućnost i bude ravnopravan član zajednice” – rekla je Karanac.

Ona je dodala da u Srbiji postoji oko 12 hiljada slepih i slabovidih osoba i da kao društvo treba još više da unapredimo stepen inkluzivnog obrazovanja, da im omogućimo ravnopravne šanse za zapošljavanje, olakšamo savladavanje prepreka na koje nailaze i pružimo svaki oblik pomoći koji im je potreban.

“Ova manifestacija je prilika da se podsetimo na vaše dostignuće, hrabrost i snagu. Vi ste primer kako se može prevazići invaliditet i ostvariti svoje ciljeve. Vi ste inspiracija za sve nas. Zato vam želim da nastavite da se borite za svoja prava, da ostvarujete svoje snove i da budete srećni” – zaključila je Karanac.

Manifestacija povodom Međunarodnog dana slepih i slabovidih osoba organizovana je u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu Beograda i drugim partnerima.

indeksonline.rs