Užice – UŽICE- Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi završnog računa budžeta grada i izveštaja o poslovanju Direkcije za izgradnju i o radu Gradskog pravobranilaštva u prošloj godini. Prema podacima iz završnog računa, u 2016. godini prihodovano je 2,841 milijardi dinara, dok je utrošeno 2,596 milijardi. Osnovna karakteristika je da su prihodi ostvareni u većim iznosima od planiranih, a da su rashodi realizovani u skladu sa projektovanim pozicijama.

Članovi Veća odlučili su da se strelcima angažovanim na protivgradnoj zaštiti isplaćuje mesečna neto naknada od 4.000 dinara za period od 15. aprila do 15. oktobra, da se dodele dve jednokratne pomoći licima radi ublažavanja posledica šteta koje su imali od požara i imenovali članove Lokalnog saveta za zapošljavanje i Komisije za sprovođenje postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine.

Pred gradskim većnicima bila je i analiza poslovanja Vodovoda koja je sadržala podatke o amortizaciji i o prihodima od vode i kanalizacije u prošloj godini. Prema pokazateljima, na negativno poslovanje ovog komunalnog preduzeća uticala je amortizacija, inače obračunska kategorija, a koja je izrazito visoka zbog knjigovodstvene vrednosti koju imaju vodovodna i kanalizaciona mreža.