Priboj – Na okruglom stolu „Partnerstvom do uspeha“ koji su organizovali opština Priboj i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, osnovan je Privredni savet Priboja. U Savet je izabrano 17 članova, od čega 6 predstavnika lokalne samouprave i javnih preuzeća i 11 privrednika. Novoformirano telo će imati savetodavnu ulogu u pristupanju NALED-u i započetom procesu sertifikacije opštine Priboj u poboljšanju poslovnog okruženja.

Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović i pomoćnik predsednika opštine za LER Jasmin Hodžić, prezentovali su za 70-ak prisutnih preduzetmik, mere i aktivnosti koje lokalna samouprava uz svesrdnu pomoć Vlade preduzima u procesu revitalizacije privrede i kontinuirane podrške razvoju preduzetništva. Predstavljeni su i statistički podaci koji ukazuju da je opština Priboj lider u jugozapadnoj Srbiji po proporcionalnom budžetskom ulaganju u mere podrške preduzetnicima sa 37 uloženih miliona,od kojih je 25 namenjeno za programe zapošljavanja.

O setu mera koji sprovidi Nacionalna služba za zapošljavanje, prisutene je upoznala direktorica Filijale u Prijepolju Ana Pejović, a o radu Opšteg udruženja preduzetnika Priboja govorio je predsednik Goran Vučićević. Na skupu je predstavljeno i 80 kriterijuma koje opštine treba da ispune kako bi dobile sertifikat BFC i SEE o povoljnom poslovnom okruženju i dobrim partnerskim odnosima opštinske uprave i privrednika.

U drugom delu skupa usledila je interaktivna diskusija u kojoj su predstavnici preduzetnika imali priliku da iznesu predloge o poboljšanju poslovnog ambijenta ali i da upute kritike loklanoj samoupravi vezane za pravnu regulativu uz sugestije na izmenama primera loše prakse i otežanog poslovanja u privredi. Novoformirani Privredni savet je najavio svoje prve aktivnosti već u sledećoj sedmici, kako bi se postigla dinamika rada u procesu ispunjavanja kriterijuma za dobijanje sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju.