BEOGRAD, 13. avgusta (Tanjug) – Najavljena deklaracija za opstanak srpskog naroda neće biti uperena ni protiv koga, niti na bilo čiju štetu, već je želja ove generacije političara u Republici Srpskoj (RS) i Srbiji da napokon poboljšaju nezavidan položaj Srba, pre svega u zemljama bivše Jugoslavije, navodi predsednik RS Milorad Dodik u autorskom tekstu koji danas objavljuje “Politika”.

“Zašto evropske institucije i Evropska zajednica bagatelišu tešku poziciju našeg naroda gde je on postao manjina, a njegova kultura ostala većina, i zašto se principi na kojima počiva moderna država, a to su poštovanje manjinskih prava, ne primenjuje na Srbe?!” pita Dodik.

“Deklaracija nema nikakve aspiracije za preuređenje država, ali ima aspiraciju da upozori da evropska konvencija dozvoljava da se, recimo, Srbima u Sloveniji da status nacionalne manjine, da se u Hrvatskoj reše oteta imovinska prava, gde je Srbima oduzeto 40,000 stanova, gde im se duguje 50,000 penzija, dinarska i devizna štednja, onemogućena naknada štete za uništenu i nestalu imovinu… i omogući korišćenje ćirilice. Da se u Crnoj Gori spreči ugrožavanje statusa Srba i anuliranje srpskog jezika”, ističe predsednik RS u tekstu.

U BiH Srbi imaju svoju državu, ali postoje problemi sa njenim statusom, sa aspiracijama za njenim ukidanjem, navodi Dodik, ističući da je vidljivo, prema popisu iz 1991. godine, da je u Sarajevu živelo preko 157,000 Srba a da, prema poslednjem popisu, tamo živi samo njih 1,333.

U BiH su vidljivi i nasrtaji na teritorijalno tretiranje jezika, navodi Dodik.

“Hiljadu je razloga da RS postoji jer bez nje u BiH nema slobode za srpski narod. Ona štiti i svoje kulturno nasleđe, jezik, a ponajviše ćirilicu,” ističe predsednik RS.

Dok Srbi pokušavaju da zaštite svoju kulturu, jezik, pravo na očuvanje identiteta, “s raznih strana, pa i iz EU, olako nas optužuju za nacionalističke aspiracije”, navodi on.

“Na tim osnovama biće definisana i razrađena deklaracija za opstanak srpskog naroda. Ona neće biti puko slovo na papiru, već program za dugoročno sistematsko delovanje u korist našeg naroda”, ističe Dodik.

“RS i Srbija daće sve od sebe da tako bude. Da dođemo do racionalno utemeljene deklaracije i da onda energično radimo na njenoj realizaciji”, zaključuje Dodik u tekstu za beogradski dnevnik.