STRAZBU – Evropski poslanici izrazili su danas zabrinutost zbog pada stope vakcinisanja u Evropi i pozvali na veću transparentnost u proizvodnji vakcina da bi se povratilo poverenje Evropljana.

“Zabrinjavajući je rastući zazor prema vakcinama koji je već i mao posledice kao što su epidemije malih boginja koje su mogle biti izbegnute u nekim zemljama” naveli su evroposlanici u rezoluciji usvojenoj danas na njihovoj sednici u Strazburu.

Od početka 2016. godine, zabeleženo je 57 smrtnih slučajeva od malih boginja, najvećim delom u Rumuniji, Italiji, Grčkoj i Nemačkoj.

U tekstu rezolucije poslanici Evropskog parlamenta ukazuju da vakcinacija omogućava sprečavanje oko 2,5 miliona smrtnih slučajeva godišnje u svetu i mogla bi da dovede do smanjenja rezistencije na tretmane antibioticima.

Oni su naveli da bi veća transparentnost oko proizvodnje i evaluacije vakcina, finansiranja nezavisnih programa istraživanja i oko potencijalnih sekundarnih efekata vakcina doprinelo vraćanju poverenja u vakcinisanje.

Istražitelji treba da deklarišu svaki sukob interesa i u slučaju da postoji, treba da budu isključeni iz panela za procenu vakcina, navodi se u tekstu.

Oni takodje predlažu bolju uskladjenost kalendara za vakcine širom Evropske unije, kao i otvaranje naučnog dijaloga sa civilnim društvom da bi se borili protiv “nepouzdanih, lažnih i nenaučnih informacija” vezanih za vakcinacije.

Evropska komisija treba da predstavi u drugom tromesečju 2018. inicijativu namenjenju jačanju saradnje oko bolesti koje mogu da se spreče vakcinacijom.

(beta)