BEOGRAD – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je danas ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da u Srbiji bez odluke suda nije dozvoljen pregled podataka o telefonskoj komunikaciji.

Poverenik je Ministarstvo odbrane upozorio da je nedozvoljena i suprotna odredbama Zakona o zaštiti podataka obrada podataka o ličnosti sadržanih u privremeno oduzetim telefonima bez sudskog naloga, koju na osnovu naredjenja ministra odbrane potpisuju zaposleni u Vojsci i Ministarstvu.

Prethodno, Šabić je, kako je objavljeno na sajtu poverenika, pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti po prijavi Vojnog sindikata Srbije.

U prijavi je navedeno da je Vulin izdao naredjenje kojim se svim zaposlenima u Vojsci i Ministarstvu naredjuje da potpišu pristanak da im, u slučaju nepoštovanja zabrane unošenja telefona u odredjene prostorije, telefon budu privremeno oduzet i pregledan.

Poverenik je od Ministarstva odbrane pismenim putem zatražio izjašnjenje povodom više otvorenih pitanja.

Takodje je zatražio da se u prilogu dostave odgovarajući dokazi, a naročito predmetno naredjenje ministra, navodi se na sajtu poverenika.

U ostavljenom roku, Ministarsto odbrane se nije izjasnilo.

Samo je Vojnobezbednosna agencija dostavila povereniku akt u kojem navodi da izjavu zaposleni potpisuju u kontekstu “primene Zakona o tajnosti podataka i Zakona o informacionoj bezbednosti, te podzakonskih akata u ovoj oblasti”.

Taj akt, međutim, kako poverenik ocenjuje, nije sadržao odgovore na većinu postavljenih pitanja, i bio je bez ikakvih priloga.

Poverenik je zato odmah Ministarstvu uputio upozorenje, s tim što će nastaviti postupak nadzora.

Poverenik je ponovno skrenuo pažnju Ministarstvu da je obavezno da omogući nesmetano vršenje nadzora i dostavi odgovore na sva postavljena pitanja, kao i traženu dokumenatciju pod pretnjom prekršajne odgovornosti.

Ministarstvu je skrenuta pažnja i na potrebu da se jasno razgraniče nadležnosti u postupanju Ministarstva i VBA koja je organ uprave u sastavu Ministarstva, posebno imajući u vidu potencijalnu odgovornost za nepostupanje po zakonu.

Takodje, Poverenik je ukazao i na to da sadržina izjave koju potpisuju pripadnici Ministarstva i Vojske, nije ni pravno ni logički konzistentna.

(Beta)