Tutin – Nadležne putarske ekipe u saradnji sa lokalnom samoupravom Tutina nastavile su sa akcijom prolećnog održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji te opštine, i to u selima Ervenice i Dolovo. Lokalna samouprava je za ove namene iz budžeta za tekuću godinu izdvojila oko 25 miliona dinara.

Posipanje nekategorisanih pravaca na područiju opštine Tutin nastavljeno je u selima Ervenice i Dolovo a ovi putevi su prema rečima meštana bili veoma oštećeni te će se ovom sanacijom olakšati saobraćaj na ovim deonicama.

Predsednik MZ Dolovo Hadžo Selmanović izjavio je da se završava sa Ervenicom i da se prelazi na sanaciji puta ka Dolovu.

Mnogo znači za meštane posipanje puteva, a nadamo se, da će se iduće godine krenuti sa asfalitranjem ovih puteva” rekao je on.