BEČ – Slobodarska partija Austrije (FPO) najavljuje rad na zakonu za borbu protiv političkog islama, o kojem će narednih nedelja biti razgovarano.

Šef poslaničkog kluba FPO Johan Gudenus je kazao da bi se tim zakonom zatvorile sve “rupe”.

O detaljima Gudenus nije želeo da govori, ali poručuje da je vreme da se izradi zakon koji će jasno delovati protiv političkog islama.

Pri tom, kaže, ne radi se o zabrani finansiranja imama iz inostranstva, što je urađeno zakonom o islamu, već pre svega o borbi protiv političkog islama kao oblika politike, mržnje, netolerancije i zloupotrebe vere.

Gudenus je podvukao da se ta borba nalazi i u koalicionom dogovoru, na čemu će FPO insistirati.

“Ko šarijat stavi iznad zakona i želi da u Austriji zameni demokratiju ”božijom državom”, mora biti kažnjen”, poručuje i ministar unutrašnjih poslova Herbert Kikl.