Beograd — Ponovljeno suđenje nekadašnjem ministru ekologije Oliveru Duliću, njegovom zameniku Nebojši Janjiću i direktoru “Puteva Srbije” Zoranu Drobnjaku u oktobru.

Oni se terete da su zlupotrebili službeni položaj prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću “Nuba invest” 2009. godine.

Portparol Višeg suda U Beogradu Bojana Stanković precizrala je za Tanjug da je glavni pretres u ovom postupku zakazan za 2. oktobar.

Suđenje Duliću i ostalima se ponavlja po nalogu Apelacionog suda u Beogradu, koji je proletos ukinuo prvostepenu presudu Specijalnog suda kojom su u julu 2017. godine sva trojica bili osudjen na zatvorske kazne.

Specijalni sud je prema stavu drugostepenog suda, propustio da tačno navede kojim radnjama su okrivljeni iskoristili svoj službeni položaj, prekoračili granice službenog ovlašćenja, kao i da navede vreme, mesto i način izvršenja pojedinačnih radnji koje ulaze u sastav produženog krivičnog dela.

Za Apelacioni sud je takođe bila sporna visina pribavljene imovinske koristi koju je utvrdio prvostepeni sud, pa je zbog svih nedostakaka ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponovono brižljivo razmatranje i odlučivanje.

Dulić, Janjić i Drobranjak se terete da su od jula 2009. godine do jula 2012. godine su iskorišćavanjem i prekoracenjem svojih službenih položaja u postupku odlučivanja povodom zahteva za izdavanje saobraćajno tehničkih uslova, lokacijskih dozvola, saglasnosti gradjevinskih dozvola investitoru „Nuba invest“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu omogućili izgradnju linijskog infrastrukturnog objekta – telekomunikacione mreže.

Dulić je prema optužnici dao usmeni nalog Janjiću da se izdaju lokacijske i građevisnke dozvole za postvaljanje optičkih kablova slovenačkom preduzeću “Nuba invest”, iako ono nije imalo neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o javnim putevima.

Janjić je, kako tvrdi tužilaštvo, prihvato usmeni nalog Dulića, a Drobnjak je 18. septembra 2009. izdao sporne dozvole, iako za to nisu bili ispunjeni neophodni uslovi.

Prema tvrdnjama Tužilaštva za organizovani kriminal, izdavanjem zahtevanih dozvola omogućeno je “Nubi” da pristupi izgradnji optičke mreže kablova na državnim putevima kojima upravljaju “Putevi Srbije” i to na najvažnijim koridorima od Beograda do granice sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom.

Na taj način je, prema stavu tužilaštva, preduzeće “Nuba invest” steklo dominaciju nad javnim putevima i njihovom eksploatacijom, a izbeglo je i plaćanje odredjenih dažbina od preko dva miliona dinara.

Povlašćeni položaj je steklo u odnosu na druge zainteresovane investitore koji su se ministarstvu obraćali sa istim zahtevima.