NOVI PAZAR – Skoro mesec dana u kući Fahrudina Biberovića, u novopazarskoj Karađorđevoj ulici, na stvarima stoje nalepnice, kao dokaz da je javni izvršitelj Milo Durutović popisao imovinu u korist Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“.

Tek tada je Biberović saznao da nešto „duguje“ tom preduzeću i da će to morati da se naplati popisom i procenom stvari iz njegove kuće. Ovaj spor će morati da se rešava pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru.

Pre četiri godine, Biberović je sa „Telekom Srbije“ sklopio ugovor, broj 241931202, o korišćenju njihovih internet i telefonskih usluga. Tada je živeo u Sutjeskoj ulici, a posle godinu dana preselio se u porodičnu kuću, koja se nalazi u Karađorđevoj ulicij. Preduzeću „Telekom Srbija“ je podneo zahtev za „seobu broja“ na novu adresu.

– Da bih podneo zahtev, rečeno mi je da moram da izmirim sva dugovanja prema „Telekom Srbija“, nastala do podnošenja zahteva. To sam i uradio i čekao tehničku ekipu da izvrši seobu broja. Ekipa nije došla, a ja sam posle par meseci račun za korišćenje telefonskog broja koji nisam ni imao – priča Biberović.

Kada je otišao u poslovnicu „Telekoma“ u Novom Pazaru da vidi o čemu se radi, dobio je objašnjenje da je tehnička ekipa prijavila da je „obezbedila tehničke uslove za korišćenje telefonskog broja“. Da to nije tačno obavestio je odgovorne u novopazarskoj poslovnici, gde mu je ponuđeno da potpiše novi ugovor na godinu dana.

– To sam odbio, a onda mi je rečeno, da ukoliko ekipa ne dođe za 15 dana, ugovor više neće važiti i neće biti problema. „Telekomova“ tehnička ekipa nije došla u tom roku i ja sam, o korišćenju tih usluga, ugovor sklopio sa drugim operaterom, jer prvi operater ništa nije uradio po mom zahtevu za obezbeđivanje tehničkih uslova za korišćenje usluga – objašnjava Biberović.

Tek, kad su saradnici javnog izvršitelja zakucali na vrata doma Biberovića, saznalo se za celu ujdurmu. Tada je ovaj čovek, u novopazarskoj poslovnici, zatražio kopiju zahteva za „seobu ugovora“ na osnovu ugovora,kopiju knjigovodstvene kartice, kao dokaz o plaćenim računima za usluge i kopiju dokumenta koji je navodno potpisao, kada je „Telekomova“ ekipa izvršila „seobu“ broja na novu adresu. Od nadležnih službenika dobio je odgovor da takva dokumenta mogu da izdaju samo pravnim, a fizičkim licima „nemaju obavezu“.

U članu 14 ugovora potpisanog između Biberovića i „Telekoma Srbija“ piše „Svi sporovi među ugovorenim stranama, koji proisteknu iz ugovora, rešavaće se sporazumno, u suprotnom spor će rešavati nadležni sud“. Pružalac usluga nije obaveštavao korisnika da postoji nekakav spor, niti da bilo šta duguje.

Ovaj spor, vredan više desetina hiljada, ima još „iznenađenja“. Biberović je tek 8. oktobra ove godine, od policijskih službenika saznao da se protiv njega vodi „Izvršni spor“, ali mu je pokazan i dopis u kojem se navodi da je javni izvršitelj 16. jula ove godine pokušao da sprovede izvršenje, ali je u tome bio fizički sprečen, pa je od policije zatražio asistenciju za 10.10.2018. godine.

Sve bi bilo „u redu“, ali su režiseri ovog događaja prevideli da se Fahrudin Biberović nalazi na privremenom radu u Nemačkoj i da je u julu boravio tamo.

– Imam dokaze da sam u to vreme bio u Nemačkoj. Ali, i odgovorno tvrdim da iz kancelarije javnog izvršitelja nije dolazio na moju kućnu adresu – kaže Biberović i dodaje da mu nije uručena nikakva opomena pred utuženje.

Pravo iznenađenje čekalo ga je u kancelariji javnog izvršitelja gde su mu na uvid dati „verodostojni spisi“ na osnovu kojih se vodi postupak. Tamo je video da su svi „verodostojni spisi“ upućivani na adresu u Sutjeskoj ulici, gde on ne živi od maja 2015. godine, a u zahtevu za „seobu broja“ naveo je novu adresu, u Karađorđevoj ulici.

Kratkotrajni boravak u Novom Pazaru, Fahrudin Biberović je iskoristio da novopazarskom Osnovnom sudu uputi prigovor u kojem zahteva da se odbaci predlog „Telekoma Srbija“ i zaključak javnog izvršitelja i donese odluka o prekidu postupka.


Danas/S.N.