SARAJEVO – Komandant NATO štaba u BiH, američki general Marti Bisel izjavila je da NATO štab podržava trenutna nastojanja da se formira vlast na nivou BiH, kao i da je spreman da pruži savete i stručnu pomoć za bolje razumevanje tog vojnog saveza.To uključuje i pojašnjenja u vezi s Akcionim planom za članstvo (MAP), Godišnjim nacionalnim programom (ANP), Individualnim partnerskim akcionim planom (IPAP), Procesom planiranja i revizije (PARP) i Partnerstvom za mir (PfP).

“ANP je tek još jedan korak u partnerstvu BiH i NATO. To je važan korak, ali nije ni odluka o članstvu niti prejudicira članstvo. Puno toga će biti potrebno uraditi i unutar Saveza i u BiH pre nego što NATO i BiH budu mogli da počnu da razgovaraju o članstvu”, kazala je Bisel u intervjuu za Fenu, novinsku agenciju Federacije BiH.

Prema njenim rečima, ANP je dokument koji se ažurira svake godine i može se menjati i prilagodjavati prema željama zemlje, a NATO štab Sarajevo stoji na raspolaganju da pruži tehničke savete, s tim da isključivo BiH odredjuje koje reformske ciljeve uključuje u ANP.

Namena ANP, dodala je ona, jeste da bude lista reformskih prioriteta i ciljeva koju BiH piše i sastavlja i prema kojoj se vode reformski procesi i usmeravaju aktivnosti.

Bisel je pojasnila i razliku izmedju ANP i IPAP, dodavši da sadašnji partnerski programi koje BiH ima s NATOm (PARP i IPAP) obuhvataju ciljeve usmerene na odredjene jedinice Oružanih snaga BiH, koje čine oko dva posto ukupne strukture Oružanih snaga.

“ANP bi obuhvatio kompletne Oružane snage poboljšavajući njihovu sposobnost za rad s NATO i partnerskim snagama, kao i s lokalnim civilnim organizacijama i agencijama”, naglasila je ona.

Osim toga, dodaje, IPAP je program koje se odvija tokom trogodišnjeg ciklusa, dok je ANP dokument koji se ažurira svake godine.

Beta