BEOGRAD – Organizacija potrošača Efektiva saopštila je da pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija pokreće postupak za zaštitu kolektivnih interesa potoršaca protiv kompanije SBB koja na teritoriji Srbije vrši uslugu distribuciju kablovske televizije kao i internet i signala za fiksnu telefoniju.

Kako navodfe u saopštenju koje su dostavili medijima razlog za pokretanje postupka je “nepoštena poslovna praksa koja se ogleda u činjenici da SBB koristi električnu energiju korisnika svojih usluga za funkcionisanje i isporuju signala kablovske televizije koju i naplaćuje”.

Postupak pokreću, kako kažu, nakon medijskih informacija prema kojima kompanija SBB priključuje uređaje za napajanje vodova na električna brojila potrošača i time obezbeđuje funkcionisanje sistema.

Efektiva navodi da potrošač na čije brojilo je priključen uređaj SBB samim tim plaća uvećan račun za struju a pri tom plaća i uslugu korišćenja SBB.

Nakon što su im se, kako tvrde, sa zamerkama pop tom pitanju javile desetine potrošača, a s obzirom da ne postoje tehničke mogućnosti za proveru istinitosti tih sumnji, te na činjenicu da je teret dokazivanja na strani trgovca, Efektiva je odlučćila da pokrene postupak.

U saopštenju Efektiva navodi da je kompanija SBB takvim ponašanjem perekršila više zakonskih odredbi, zbog čega “predlaže nadležnom organu da donese privremenu meru za otklanjanje nepravilnosti i spreči dalji nastanak štete za potrošače tako što će obavezati kompaniju SBB da obustavi isporuku računa dok se navedene povrede ne otklone i dok se ne utvrdi visina eventualne štete koja je naneta potrošačima”.

Ukoliko se utvrdi da je potrošačima naneta šteta, ona bi mogla da se nadoknadi u novcu ili kompenzuje kroz pružanje usluge, navodi u saopštenju Efektiva.

Tanjug