NOVI PAZAR – Na javni poziv za izbor kompanije koja će obaviti rekonstrukciju magistralnog puta Novi Pazar – Raška pristigle su dve ponude, rečeno je danas radiju Sto plus u Javnom preduzeću “Putevi Srbije”.

Zainteresovani za taj posao su turska kompanija “Tašjapi” čija je ponuda 2,6 milijardi dinara (22,4 miliona evra), bez poreza na dodatnu vrednost i “Novi Pazar put” koji je dostavio ponudu od 1,9 milijardi dinara (16,7 miliona evra).

“Postupak evaluacije ponuda je u toku, u skladu sa procedurom koju propisuju medjunarodne finansijske institucije, a po završenom postupku doneta odluka će biti javno dostupna”, saopštili su iz “Puteva Srbije”.

Radovi na rekonstrukciji tog putnog pravca, dužine 17,9 kilometara, trebalo bi da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvodjača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Srbije.

indeksonline.rs/Beta