NOVI PAZAR – Voda u reci Raški nizvodno od hotela “Vrbak” u centru Novog Pazara je petog, najgoreg kvaliteta, pa se zbog visokog stepena zagadjenja ne bi smela koristiti ni za zalivanje bašta, pokazuju rezultati merenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji tog grada.

U rezultatima u koje je radio Sto plus imao uvid, navodi se da su u uzorku vode iz Raške kod tog objekta zabeležene višestruko uvećane vrednosti amonijum jona, fekalnih bakterija i crevnih enterokoka.

Inače, kvalitet vode Raške na njenom izvorištu, nedaleko od manastira Sopoćani je treće klase, da bi već do uliva u Novi Pazar ona postala četvrte kategorije.

Nizvodno od “Vrbaka” je pete klase, što je potvrdjeno i ispitivanjem kvaliteta vode pri ulivu Tušimske reke u nju, gde su zabeležene velike vrednosti amonijum nitrata.

Peta kategorija vode je i u Jošanici pri ulivu u Rašku, kod zelene pijace.

Tu su, pored povišenog prisustva fekalnih bakterija i enterokoka, vrednosti amonijum jona bile 32 puta veće nego što je predvidjeno za vodu najgoreg kvaliteta.

Zagadjena je i Trnavica čija voda u blizini Stambol džamije, takodje, pripada petoj klasi.

Voda četvrte kategorije teče Jošanicom kod Kruševačkog Mosta i Ljudskom u blizini restorana “Saz”, kao i Deževskom kod Petrove crkve.

Osim Raške na izvorištu, voda treće klase je i u Deževskoj kod Mitrove Reke.

Merenje površinskih i podzemnih voda na teritoriji Novog Pazara uradjeno je tokom leta prošle godine.

Obavila ga je, za potrebe lokalne samouprave, laboratorija “Miphem” iz Beograda.

indeksonline.rs/Beta