BEOGRAD – Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da se Predlogom zakona o socijalnom preduzetništvu pravno reguliše takav način poslovanja.

Socijalno preduzetništvo predstavlja poseban način poslovanja gde kao i kod svakog preduzetništva postoji ekonomska komponenta, ali sa socijalnom dimenzijom, rekla je Kisić Tepavčević je u Skupštini Srbije.

“Kroz zaradu koja se obezbeđuje u ovim preduzećima putem prodaje prozivoda i usluga uvek se jedan deo zarade odvoji radi ispunjavanja određene socijalne misije”, rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je objasnila da je to moguće sprovesti putem zapošljavanja najugroženijih kategorija na tržištu rada, zatim putem direktnog izdvajanja dela zarade preduzeća ka rešavanju određenih društvenih i ekonomskih izazova, a moguće je, kaže, da se takva vrsta delatnosti ispolji i kroz direktno pružanje usluga zajednici.

Zakon, dodaje Kisić Tepavčević, predviđa i pružanje aktivne podrške tim subjektima od strane države, kako finansijske, tako i nefinansijske prirode što će biti utvrđeno programom razvoja koji donosi vlada na period od pet godina.

Navela je da je predviđeno formiranje posebnog saveta za socijalno preduzetnoštvo koje će se zasnivati na partnerstvu javnog i privatnog sektora i stručne javnosti.

indeksonline.rs/Tanjug