NOVI PAZAR – Projekte unapređenja poslovne infratsrukture u Novom Pazaru i Tutinu, Ministarstvo privrede podržaće sa preko 100 miliona dinara, prenosi radio Sto plus.

Novom Pazaru su, na osnovu sprovedenog javnog poziva, odobrena 62 miliona dinara za rekonstrukciju Ulice generala Živkovića, do poslovne zone Mur.

Tutin će dobiti 40 miliona dinara za nastavak izgradnje saobraćajnice duž šetališta uz reku Vidrenjak, do izletišta “Promuklice”, a u cilju razvijanja turističkog potencijala te opštine.

Najviše novca odobreno je Novom Pazaru, a ukupna dodeljena sredstva dodeljena za 20 20 gradova i opština su 646,5 miliona dinara.