BEOGRAD – Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN izrazio je zabrinutost zbog velikog broja nezaposlenih mladih u Srbiji i velikog broja mladih koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju, ili stručnoj obuci, saopštio je danas Beogradski centar za ljudska prava.

U saopštenju je navedeno i da su studenti u dualnom sistemu obrazovanja i mladi na programima plaćenih praksi plaćeni manje od minimalne zarade i često rade pod lošim uslovima.

Komitet je pozvao Srbiju da intenzivira napore za smanjenje nezaposlenosti, posebno medju mladima, i unapredi mere aktivne politike zapošljavanja otkrivanjem uzroka problema dugoročne nezaposlenosti.

Istakli su da su neophodne i efikasne mere za zaštitu učenika u dualnom sistemu obrazovanja i mladih ljudi na programima prakse, kao što je “Moja prva plata”, od radne eksploatacije, i naglasili da besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna svima.

“Navedena zaključna zapažanja značajna su za svaku državu jer sa velikim autoritetom ;pružaju pregled stanja ljudskih prava u konkretnoj zemlji. Nastavićemo da budno pratimo korake države u konkretnoj primeni preporuka koje se tiču mladih”, rekao je jedan od autora izveštaja Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska ;prava. ;

Tematski izveštaj o ljudskim pravima mladih pripremili su i sastavili timovi iz 12 organizacija ;mladih i za mlade u Srbiji: Beogradski centar za ljudska prava, Gradjanske inicijative, ;Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), Unija ;srednjoškolaca Srbije (UNSS), Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom ;(MDRI-S) Udruženje FemPlatz, IM-PACT-21, Za Tebe #VAŽNOJE, Inicijativa romskih ;studentkinja, Organizacija za promociju aktivizma OPA i Forum mladih sa invaliditetom.

“Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštavanju za Srbiju koja se direktno odnose na mlade obavezujuća su za Srbiju koja je ratifikovala i Medjunarodni pakt o ;ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Revidiranu evropsku socijalnu povelju”, podseća se u saopštenju.

indeksonline.rs/Beta