U Gradskom parku održan je prvi dan dvodnevne manifestacije “Eko festival” koji organizuje Centar za decu i mlade “Duga”. Manifestacija objedinjuje sve aktivnosti i napore Centra “Duga” u oblasti ekologije. Prezentovane su aktivnosti i izloženi radovi nastali u sklopu sekcija Centra za decu i mlade “Duga”.

Studenti nekoliko departmana Državnog univerziteta u Novom Pazaru za najmlađe osnovce i predškolce održali su zanimljiva predavanja i prezentacije iz oblasti hemije, biologije i fiziologije.

Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara, Tarik Rupić koji je u Gradskom parku pozdravio učesnike Duginog “Eko festivala”, najavio je još niz ekoloških aktivnosti u sklopu “Eko nedjelje”, u organizaciji Grada Novog Pazara. Održaće se niz događaja u cilu podizanja svesti građana i značaju čuvanja životne sredine, a “Eko nedjelja” okončaće se velikom ekološkom akcijom čišćenja i uređenja Grada.

indeksonline.rs