Izgradnja gradova prilagođenih mladima u svetu od 8 milijardi ljudi tema je Regionalnog foruma gradonačelnika i mladih iz Istočne Evrope i Centralne Azije, održanog u Sarajevu, kojem je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

Reč je o regionalnom događaju o unapređenju politika inkluzivnih gradova u kojima se potencijal svake mlade osobe može iskoristiti za podršku poboljšanju ljudskog kapitala, demografskoj otpornosti i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Događaj je organizovao Populacijski fond Ujedinjenih nacija, u partnerstvu sa asocijacijama opština Bosne i Hercegovine i Gradom Sarajevom.

Dvodnevnu konferenciju otvorile su gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i regionalna direktorica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i centralnu Aziju Florens Bauer.

Podsetimo, EU je 2022. godinu proglasila Evropskom godinom mladih i podržava događaje i inicijative za mlade u regionu.