Stranka demokratske akcije Sandžaka pozdravlja presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po kojoj Predsjedništvo i Dom naroda BiH moraju biti jedna izborna jedinica.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava vraća povjerenje u međunarodnu pravdu u smislu uspostavljanja koncepta građanske Bosne i Hercegovine, za koju su se građani Bosne i Hercegovine izjasnili na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. godine, i kakva je priznata u Ujedinjenin nacijama.

Također, ova presuda predstavlja veliki korak u uspostavljanju pravednog i trajnog mira na Balkanu, za šta se SDA Sandžaka zalaže od svog osnivanja.

SDA Sandžaka poziva Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Vijeće za implementaciju mira da presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na BiH, ugrade u novi Ustav BiH i na taj način omoguće sprovođenje ovih presuda.

sda.rs