HAG – Žalbeno veće Mehanizma danas je pravosnažno osudilo nekadašnje čelnike resora Državne bezbednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na kazne od po 15 godina za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koje je dovelo do zločina u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Sanskom Mostu, Trnovu.

Žalbeno veće je preinačilo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na kazne zatvora od po 12 godina kao pomagači, a ne i učesnici UZP .

Veće je odbacilo žalbe Stanišića i Simatovića na presudu kojom su osuđeni za pomaganje i podržavanje ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja, kao i za ubistvo, deportaciju, nehumana dela (prisilno premeštanje) i progon kao zločine protiv čovečnosti, nakon zauzimanja Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u aprilu 1992. godine.

Krivična odgovornost Stanišića i Simatovića bila je zasnovana na konstatacijama da su organizovali obuku, a zatim i angažovali srpske snage koje su učestvovale u zauzimanju i zločinima, smatra ovo veće.

Sa druge strane veće je delimično usvojilo žalbu tužilaštva time što je konstatovalo da je Pretresno veće pogrešilo kad nije Stanišića i Simatovića osudilo po modalitetu odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat.

Žalbeno veće je zaključilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da mu je zajednički zločinački cilj bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba iz velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine putem počinjenja ubistva, deportacije, nehumanih dela (prisilno premeštanje) i progona, kako se tereti u optužnici.

Takođe, utvrđeno je da je Pretresno veće pogrešilo u oceni drugih doprinosa okrviljenih zajedničkom zločinačkom cilju, kao i da su oni posedovali zajedničku nameru da ostvare zajednički zločinački cilj.

Shodno tome, Žalbeno veće je utvrdilo da su Stanišić i Simatović odgovorni kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata za zločine koje su razne srpske snage počinile 1992. u Bosni i Hercegovini, u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i Sanskom Mostu.

Takođe za zločine počinjene 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu, kao i za ubistvo počinjeno u Daljskoj Planini u Hrvatskoj u junu 1992.

U kazne zatvora Stanišiću je uračunato 2634 dana koje je proveo u pritvoru , a Simatoviću 3048 dana provedenih u pritvoru.

Ova presuda je odmah stupila na snagu, a okrivljeni ostaju u pritvoru do okončanja priprema za premeštaj u državu u kojoj će izdržavati kaznu.

Predsedavajući sudija Garcijela Gati Santana je konstatovala da izricanje ove presude predstavlja ključnu tačku u mandatu Mehanizma da nastavi da vrši stvarnu, vremensku i personalnu nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji je zatvoren 2017. godine.

Ovo je poslednja žalbena presuda o primarnim krivičnim delima iz predmeta započetih pred MKSJ.

indeksonline.rs/Tanjug