Privremeno rukovodstvo Akademije poslovnih strukovnih studija, koja je nastala spajanjem Visoke poslovne škole u Beogradu i Visoke poslovne škole u Blacu, preuzelo je danas dužnost čime je zvanično završen mandat direktorima Ðuri Ðuroviću i Ljubiši Milačiću.

Ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je danas sa vršiocem dužnosti direktora Akademije Sašom Bovanom i rekao da će reorganizacija ove dve visoke poslovne škole biti model i za ostale.

„Akademija poslovnih strukovnih studija formirana je odlukom Vlade Srbije, a čekali smo da istekne zakonski rok da odluka postane pravosnažna. Sa današnjim danom svoj mandat je završio direktor Ðuro Ðurović, isto to radimo i u Blacu“, rekao je Šarčević.
Ministar je naglasio da ovim počinje reorganizacija visokih strukovnih škola, da će naredne biti reorganizovane medicinske, ugostiteljske, pedagoške i tehničke strukovne škole.

Novog spajanja ipak neće biti do 1. oktobra jer, kako kaže ministar, procedura za to dugo traje.
„Primena će se početi od naredne akademske godine. Ovde možemo sve da završimo jer je bila i odluka Vlade i formiranje tela“, rekao je Šarčević i dodao da za reorganizaciju visokih strukovnih škola postoji podrška Konferencija akademija strukovnih studija Srbije (KAS S S).

„Među visdokim strukovnim školama imate sjajne škole, skoro sve u oblasti tehnike, pedagoško – vaspitačke. Kada dođe do spajanja neko od dosadašnjih direktora će voditi akademiju i to će biti priznanje za dobar rad“, naglasio je Šarčević.

Reorganizacija visokih strukovnih škola ima za cilj, kaže ministar , da se prekine sa lošom praksom, da se radi na kvalitetu nastave, pojača veza sa privrediom, kao i da se spreči lako studiranje i brzo dolaženje do diploma.

„Nije nam cilj da nekoga zaplašimo, već da se novac uvede u legalne tokove, da više nema isisavanja i novac krčmi kako je direktoru volja“, naglasio je ministar.


infobrif